Öland 2015


Knipa Bucephala clangula - Öland 15 december.


Risinge hamn - Öland 15 december.


Slagerstad strand - Öland 23 november.


Stenåsa - Öland 23 november.


Pilfink Passer montanus - Öland 23 november.


Slagerstad strand - Öland 20 november.


Slagerstad strand - Öland 20 november.


Gynge alvar - Öland 20 november.


Risinge hamn - Öland 11 november.


Sidensvans Bombycilla garrulus - Bild från november 2013.
Den första november kom ett stort antal sidensvansar till Kalmar och Öland, men dom första "norrlandsfåglarna" var som vanligt björktrastarna som sedan ett par veckor drar omkring i stora flockar.


Fjällvråk Buteo lagopus - Öland 2 november.


Resmo - Öland 26 oktober.


Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus - Öland 26 oktober.


Fjällvråk Buteo lagopus - Öland 23 oktober.


Enkelbeckasin Gallinago gallinago - Öland 23 oktober.


Gransångare Phylloscopus collybita - Öland 23 oktober.


Ormvråk Buteo buteo - Öland 23 oktober.


Stenåsa - Öland 21 oktober.


Beijershamn - Öland 21 oktober.


Skrattmås Larus ridibundus - Öland 29 september.


Saltors brygga - Kalmarsund 23 september.
Nej inte Öland, men väl Kalmarsund och en havsvik strax söder om Pataholm. En sådan folksamling på Saltors brygga har väl aldrig tidigare setts och halvkilometerlånga parkeringar på den gamla kustvägen från Kåremo till Mönsterås.


Saltors brygga - Kalmarsund 23 september.


Anledningen till "folkvandringen" är två delfiner (öresvin Tursiops truncatus) som uppehåller sej i viken sedan någon vecka. Dom kallas också flasknosdelfiner och senast jag såg dom var ute på Atlanten, utanför Azorerna 2004. Ganska märkligt att se dom igen i Kalmarsund.


Delfiner, troligen flasknosdelfiner utanför São Miguel, huvudön på Azorerna.


Grå flugsnappare Muscicapa striata - Ottenby, Öland 18 september.


Törnskata Lanius collurio - Ottenby, Öland 18 september.


Syd Jordhamn - Öland 7 september.


Norra maderna, Beijershamn - Öland 7 september.


Simpevarps kärnkraftverk - Öland 3 september.
Det är så vackert med med kärnkraft och så ohyggligt fult med vindkraft!


Bruddesta - Öland 3 september.


Bruddesta - Öland 3 september.


Sandviken, västra Bödakustens naturreservat - Öland 28 augusti.


Sandviken, västra Bödakustens naturreservat - Öland 28 augusti.
 


Skruvax  Spiranthes spiralis - Öland 28 augusti.
Skruvaxet har sin sin enda växtplats i Sverige, och troligen i hela Skandinavien på norra Öland, i Böda socken. Den växte tidigare på Bornholm där den nu är utgången. På Öland blir skruvaxet inte mer än fem centimeter hög och växer på en mycket begränsad yta, varför den är mycket svår att hitta. Trots att jag visste den ungefärliga växtplatsen var det först vid det fjärde besöket, fördelat på lika många år som jag hittade blomman.


Biätare Merops apiaster - Öland 3 augusti.
Så har det åter hänt. Det var nästan 40 år sedan, nämligen 1976, som biätaren senast häckade på Öland. Man har konstaterat fyra bohålor på  Schäferiängarna lite norr om det södra fågeltornet vid Lundsjön. Biätaren, liksom backsvalorna gräver in en en tunnel i sandig mark, där den har sitt bo. Tunneln är cirka 1,5 meter lång och belägen där nötkreaturen sparkat upp gropar i marken. Häckningsplatserna är inhägnade med elstängsel för att hindra betande nötkreatur, lätt att se från stigen som löper strax väster om Schäferiängarna.Biätare Merops apiaster - Öland 3 augusti.


Kärrsnäppa Calidris alpina - Öland 3 augusti.


Skäggmes Panurus biarmicus - Öland 24 juli.


Skäggmes Panurus biarmicus - Öland 24 juli.


Sävsparv Emberiza schoeniclus - Öland 17 juli.


Brun kärrhök Circus aeruginosus - Öland 7 juni.


Brun kärrhök Circus aeruginosus - Öland 7 juni.


Brun kärrhök Circus aeruginosus - Öland 7 juni.


Knipa Bucephala clangula - Öland 29 maj.


Guckusko Cypripedium calceolus - Öland 26 maj.


Guckusko Cypripedium calceolus - Öland 26 maj.


Lärkfalk Falco subbuteo - Öland 20 maj. Fotomontage.


Näktergal  Luscinia luscinia - Öland 19 maj.


Fiskgjuse  Pandion haliaetus - Öland 14 maj.


Lövsångare  Phylloscopus trochilus - Öland 14 maj.


Öland 22 april.


Gransångare Phylloscopus collybita - Öland 21 april.


Stenskvätta Oenanthe oenanthe - Öland 21 april.


Kalmar slott fotograferat från Beijershamn Öland, med 400 mm teleobjektiv.


Grå häger Ardea cinerea - Öland 16 april.


Grå häger Ardea cinerea - Öland 16 april.


Brun kärrhök Circus aeruginosus - Öland 11 april.


Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros - Öland 10 april.


Storspov Numenius arquata - Öland 10 april.


Småskrake Mergus serrator - Ölands södra udde, 10 april.


Skäggmes Panurus biarmicus - Öland 6 april.


Havsörn Haliaeetus albicilla - Öland 18 mars.


Domherre Purrhula pyrrhula - Öland 17 mars.


Domherre Purrhula pyrrhula - Öland 17 mars.


Havsörn Haliaeetus albicilla - Beijershamn, Öland 16 mars.


Röd glada Milvus milvus - Risinge, Öland 13 mars.


Pilfink Passer montanus - Öland 10 mars.


Havsörn Haliaeetus albicilla - Öland 10 mars.Gulsparv Emberiza citrinella - Öland 10 mars.


Större hackspett Dendrocopos major - Öland 4 mars.


Sångsvan Cygnus cygnus - Kastlösa, Öland 11 februari.


Pirspetsen, Beijershamn - 11 februari.


Kråka Corvus cornix - Öland 10 februari 2015.


Nötväcka Sitta europaea - Beijershamn 9 februari.


Smådopping Tachybaptus ruficollis - Kalmarsund 5 januari.


Storskrake Mergus merganser - Kalmarsund 5 januari.


Bläsand Anas penelope - Kalmarsund 5 januari.


Risinge hamn - 3 januari.


Väderkvarnen vid Resmo - 3 januari.