Öland 2016


Bläsgås Anser albifrons - Öland 28 december.


Sidensvans Bombycilla garrulus - Öland 23 december.


Bröttorpsören -  Öland 12 december.


Storskrake
Mergus merganser - Öland 9 december.


Kaja Corvus monedula - Öland 9 december.


Smådopping Tachybaptus ruficollis - Öland 9 december.
Smådoppingen är minst av de fem doppingarter som finns i Sverige.
Det är en charmig fågel, bara 25 cm, och som ofta finns i bevattningsdammar på Öland


Blåmes Parus caeruleus - Öland 17 november.


Isabellatörnskata Lanius isabellinus - Öland 11 november.
En trestjärnig raritet har den här veckan befunnit sej i Mellbytorp Mellby, på östra Öland.

 "
Isabellatörnskata delas nu upp i arterna isabellatörnskata (Lanius isabellinus) och turkestantörnskata (Lanius phoenicuroides).
Efter uppdelningen finns fem godkända kryss: Tre isabella och två turkestan."


Isabellatörnskata Lanius isabellinus - Öland 11 november.


Första isläggningen - Öland 11 november.


Snöbyar - Öland 11 november.


Vinterhämpling Carduelis flavirostris - Öland 8 november.
Vinterhämplingen är en västlig fågel som häckar i Storbritannien, västra Norge, och troligen i några fjälldalar i nordligaste Sverige.
Dom vinterhämplingar som under den kallare årstiden uppehåller sig i  södra Sverige, har sin hemvist på trädlösa fjällmarker vid Norges havskust.


Östra Ölands sjömarker - Segerstad 3 november.
Mil efter mil, nästan ensam på vägen, en himmel  som ständigt  ändrar belysningen över det vidsträckta, platta landskapet.
Det är knappt man tror att man befinner sig i Sverige.


Östra Ölands sjömarker - Segerstad 3 november.
I ett nästan sammanhängande molntäcke över Öland öppnar sej en liten spricka i väster och kastar ett riktat ljus över strandängarna i öster.
Av erfarenhet vet jag att  det fina ljuset inte varar länge. Fem minuter senare sluter sej molnen och landskapet blir åter grått och ointressant.


Fjällvråk Buteo lagopus - Öland 29 oktober.


Fjällvråk Buteo lagopus - Öland 29 oktober.


Dvärgsparv Emberiza pusilla - Öland 29 oktober.


Dvärgsparv Emberiza pusilla - Öland 26 oktober.
Dvärgsparven är en sällsynt häckfågel i nordligaste Sverige. Med tanke på de ostliga vindar som varit förhanden dom senaste veckorna, är det kanske mer troligt att ett inflöde av dvärgsparvar har skett från Finland eller Sibirien.


Dvärgsparv Emberiza pusilla - Öland 26 oktober.


Talgoxe Parus major - Öland 26 oktober.


Björktrast Turdus pilaris - Öland 23 oktober.


Rödvingetrast Turdus iliacus - Öland 23 oktober.


Sibirisk järnsparv Prunella montanella - Öland 17 oktober.


Sibirisk järnsparv Prunella montanella - Öland 17 oktober..

"Under hösten har en ständig ostlig luftström rört sig från Sibirien mot Skandinavien, skriver Göteborgs-Posten. Vindarna har spelat ryska flyttfåglar på väg mot Sydostasien ett spratt, men för fågelskådarna är det lilla julafton. Det mest sensationella med den här hösten är att det har skett ett jätteinflöde av sibiriska järnsparvar i landet. En annan riktigt ovanlig fågel som har hittats nu är en liten blåmes-släkting som heter azurmes."


Varfågel Lanius excubitor - Öland 17 oktober.


Stare Sturnus vulgaris - Öland 16 september.


Härfågel Upupa epops - Öland 14 september.
Det var oväntat att mina första någorlunda bra bilder på härfågel skulle tas i Sverige, där fågeln nog är att betrakta som tillfällig gäst, även om det finns rapporter om häckningar från senare år, främst på Öland och i Skåne.


Havsörn Haliaeetus albicilla - Öland 13 september.


Tornfalk Falco tinnunculus - Öland 13 september.


Ormvråk Buteo buteo - Öland 13 september.


Gök Cuculus canorus - Öland 9 september.


Gök Cuculus canorus - Öland 9 september.


Tornfalk Falco tinnunculus - Öland 6 september.


Tornfalk Falco tinnunculus - Öland 5 september.


Lång Jan, Ölands södra udde - Öland 4 september.


Röd glada Milvus milvus mobbad av kajor - Öland 4 september.


Tornfalk Falco tinnunculus - Öland 1 september.


Trana
Grus grus - Öland 1 september.


Tornfalk Falco tinnunculus - Öland 1 september.


Tornfalk Falco tinnunculus - Öland 31 augusti.


Bivråk Pernis apivorus - Öland 30 augusti.


Kärrsnäppa Calidris alpina - Öland 22 augusti.


Trädpiplärka Anthus trivialis - Öland 22 augusti.


Roskarl Arenaria interpres - Öland 11 augusti.


Stenskvätta Oenanthe oenanthe - Öland 11 augusti.


Småsnäppa Calidris minuta - Öland 7 augusti.


Myrspov Limosa lapponica - Öland 7 augusti.


Kapelludden - Öland 4 augusti.


Enkelbeckasin Gallinago gallinago - Öland 2 augusti.


Brushane Calidris pugnax - Öland 28 juli.


Fisktärna Sterna hirundo - Öland 23 juli.


Seby läge - Öland 17 juli.


Kärrsnäppa Calidris alpina - Öland 17 juli.


Havsörn Haliaeetus albicilla - Öland 13 juli.


Havsörn Haliaeetus albicilla - Öland 13 juli.


Rörsångare Acrocephalus scirpaceus - Öland 13 juli.


Grågås Anser anser - Öland 8 juli.


Svarthakedopping Podiceps auritus - Öland 7 juli.


Rödbena Tringa totanus - Öland 4 juli.


Småtärna Sternula albifrons - Öland 4 juli.


Beijershamn - 4 juli.


Southern point of Öland - 22 juni 2016.


Storspov Numenius arquata - Öland 22 juni.


Vitkindad gås Branta leucopsis - Öland 20 juni.


Sånglärka Alauda arvensis - Öland 19 juni.


Blåmes Cyanistes caeruleus - Öland 13 juni.


Skata Pica pica - Öland 13 juni.


Skogsnattviol Platanthera bifolia ssp. latiflora - Öland 11 juni.


Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus - Öland 11 juni.


Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus - Öland 11 juni.


Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus - Öland 7 juni.


Vaxnycklar Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca - Öland 3 juni.
Är vaxnyckeln en egen art eller en underart till ängsnyckeln? Ssp i det vetenskapliga namnet står för subspecies, vilket i nuläget gör den till en underart. Namntillägget ochroleuca betyder gulvit. Vaxnycklarna är en sällsynt orkidé, bara i Öländska och Gotländska extremrikkärr förekommer den ännu rikligt. På det svenska fastlandet, liksom i Danmark, finns vaxnycklarna endast på ett fåtal platser.


Rödspov Limosa limosa - Öland 2 juni.


Johannesnycklar Orchis militaris - Öland 1 juni.
Orchis militaris. "Den ståtliga soldaten intar redan i slutet av maj den botaniska scenen med en oemotståndlig auktoritet och utstrålning. Ingen besökare går oberörd genom Borgs blomsterängar under den tid då Orchis militaris marscherar in kompanivis i den vårliga, smörblommegula ängsmarken under grönskande hassel, björk och oxel." Citat ur Thorsten Janssons bok - "Möten med Ölands orkidéer."
 


Krutbrännare Orchis ustulata - Öland 1 juni.
"Ett namn som är makalöst väl gifvit; ty axet har röda blommor såsom eld, men på spitsen små outslagna svarta blommor, hvarmed branden aftecknas." Citat av den unge Carl Linnaéus från hans öländska resa 1741.
 


Vit skogslilja Cephalanthera longifolia - Öland 31 maj.
Vit skogslilja växer i överflöd längs vägarna på norra Öland, speciellt sträckan mellan Byxelkrok och Grankullavik.
Växten tycks sprida sej söderut längs vägarna på Öland och finns nu så långt söderut som vid Ismantorps Borg,
 


Spindelblomster Listera cordata - Öland 31 maj.
Det var tredje året i rad som jag besökte norra Öland med huvudsyfte att hitta den på ön sällsynta Listera cordata. Att leta efter en nål i en höstack, ja ungefär så har det varit att försöka hitta den här diminutiva orkidéns växtplats. Men sista dagen i maj 2016 hittade jag ett litet bestånd, somliga redan överblommade, men minst tio i full blom. Bilden är egentligen missvisande då det gäller storleken på blomman. Det här exemplaret var bara ca 7 cm högt och blommornas storlek bara någon millimeter.
 


Böda kyrka o5.3o - Öland 31 maj.


Sånglärka Alauda arvensis - Öland 23 maj.


Höksångare  Sylvia nisoria - Öland 23 maj.


Storspov Numenius arquata - Öland 10 maj.


Rödbena Tringa totanus - Öland 10 maj.


Strandskata Haematopus ostralegus - Öland 10 maj.


Korp Corvus corax - Öland 6 maj.


Brun kärrhök Circus aeruginosus - Öland 12 april.


Brun kärrhök Circus aeruginosus - Öland 11 april.


Skäggdopping Podiceps cristatus - Kalmarsund 5 april.


Skärfläcka Recurvirostra avosetta - Beijershamn, Öland 5 april.


Skäggdopping Podiceps cristatus - Kalmarsund 1 april.


Skrattmås Larus ridibundus - Öland 31 mars.


Strandskata Haematopus ostralegus - Öland 31 mars.


Tofsvipa Vanellus vanellus - Beijershamn, Öland 21 mars.


Gråhäger Ardea cinerea - Kalmarsund 19 mars.


Sångsvan Cygnus cygnus - Öland 15 mars.


Havsörn Haliaeetus albicilla - Öland 12 mars.


Fjällvråk Buteo lagopus - Öland 11 mars.


Knölsvan Cygnus olor - Öland 8 mars.


Bergfink Fringilla montifringilla - Öland 7 mars.


Talgoxe Parus major - Öland 29 februari.


Gråhäger Ardea cinerea - Kalmarsund 26 februari.
Gråhägern är nu tillbaks på samma ö där dom häckar i koloni för tredje året i rad. Ön ligger mitt i Kalmar, mellan fotbollsarenan Fredrikskans och Lindö.Koltrast Turdus merula - Öland 24 februari.


Stenknäck Coccothraustes coccothraustes - Öland 22 februari.


Grönsiska Spinus spinus  - Öland 22 februari.


Blåmes Parus caeruleus  - Öland 22 februari.
Det är med blåmesen på samma sätt som med blåsippan under vårvintern. Man kan helt enkelt inte låta bli att ta ytterligare några bilder på den här lilla vackra mesen.


Storskrake Mergus merganser - Kalmarsund 21 februari.


Ormvråk Buteo buteo - Bläsinge hamn Öland, 16 februari.


Bergand Aythya marila - Kalmarsund 12 februari.


Ormvråk Buteo buteo - Stenåsa Öland, 4 februari


Knipa Bucephala clangula - Kalmarsund 1 februari.


Salskrake Mergellus albellus - Kalmarsund 28 januari.


Gråhäger Ardea cinerea - Kalmarsund 28 januari.


Sångsvan Cygnus cygnus - Kastlösa bevattningsdammar, Öland 26 januari.


Entita Poecile palustris - Öland 21 januari.