Öland 2017


Kaja Corvus monedula - Öland 21 december.


Gräsand Anas platyrhynchos - Öland 21 december.


Storskrake Mergus merganser - Öland 2 december.


Knipa Bucephala clangula - Öland 29 november.


Vigg Aythya fuligula - Öland 28 november.


Knipa Bucephala clangula - Öland 20 november.


Sidensvans Bombycilla garrulus - Öland 17 november.


Ottenby, Öland - 15 november.


Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus - Öland 26 oktober.
Ännu en liten
Phylloscopus, en sibirisk irrgäst som gästar Öland i oktober. Mycket aktiv, rör sej kvickt i grenverket, fladdrar och ryttlar bland löven, och kan t.o.m. ses hänga uppochned som en mes. Kungsfågelsångaren blev fågelart nummer 230 sedan jag på allvar började med fågelfotografering 2011 och alla finns under rubriken Digiscoping, ett missvisande namn numera, eftersom nästan alla bilder är tagna med Canon EOS 7D.


Taigasångare Phylloscopus inornatus - Öland 19 oktober.
Taigasångaren är en höstbesökare från Sibirien.
Taigasångaren är en av de minsta sångarna och mäter 9,5-10 centimeter. Den övervintrar normalt
 i syd-östra Asien men förflyger sej ofta på hösten till västra Europa. Numera årlig på Öland. September - oktober.


Triberga Öland - 19 oktober.


Fasan Phasianus colchicus - Öland 17 oktober.


Fjällvråk Buteo lagopus - Öland 6 oktober.


Fjällvråk Buteo lagopus - Öland 6 oktober.


Södra Öland med Ås kyrka - 6 oktober.


Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla - Öland 5 oktober.
Den brandkronade kungsfågeln är en sällsynt häckande fågel i Sverige. Första kända häckning 1990. De allra flesta häckningar och sjungande individer noteras i Skåne och Halland, men också i Västergötland, Blekinge, Småland, och spritt längre norrut.


Prärielöpare Calidris subruficollis - Öland 3 oktober.
Prärielöparen betecknas i fågelguider  som en tvåstjärnig raritet, tillfällig gäst, med bara ett eller några få fynd om året i Sverige. Den är alltså ingen häckfågel i Sverige, utan häckar på några få isolerade platser. På ön Wrangel i nordöstra Ryssland, i norra Alaska och i norra Kanada. .
Öland verkar vara speciellt lyckligt lottad med fynd av prärielöpare och det är tredje gången jag ser den på ön.
I år var dom dessutom två stycken som födosökte öster om fyrvägen vid Ottenby.


Prärielöpare Calidris subruficollis - Öland 3 oktober.


Prärielöpare Calidris subruficollis - Öland 3 oktober.


Pilgrimsfalk Falco peregrinus - Öland 24 september.


Blå Jungfrun från Horns udde.


Trädpiplärka Anthus trivialis - Öland 16 september.


Sparvhök Accipiter nisus - Öland 16 september.


Sparvhök Accipiter nisus - Öland 16 september.


Lärkfalk Falco subbuteo - Öland 16 september.


Röd glada Milvus milvus - Öland 15 september.


Havsörn Haliaeetus albicilla - Öland 15 september.


Tornfalk Falco tinnunculus - Öland 7 september.


Törnskata Lanius collurio - Öland 7 september.


Tornfalk Falco tinnunculus - Öland 28 augusti.


Ägretthäger Ardea alba - Kalmarsund 14 augusti.
"Ägretthäger ny svensk häckfågel," kunde SVT rapportera 8 augusti 2012. Platsen var Storsundet på östra Gotland, där paret fick tre ungar.
Nu häckar den även med stor sannolikhet söder om Kalmar, tillsammans med den grå hägern, som också ses på bilden.
Längst till vänster ses en mindre vit häger. Det är den i Sverige mer sällsynta silkeshägern. Ägretthägern är utbredd i stora delar av världen, men Sverige har tidigare ansetts vara för kallt för den.


Kalmarsund 14 augusti.


Kärrsnäppa Calidris alpina - Öland 10 augusti.


Kärrsnäppa Calidris alpina - Öland 10 augusti.


Grönbena Tringa glareola - Öland 10 augusti.


Rödspov Limosa limosa - Mellby Ör, Öland 18 maj.


Rörsångare Acrocephalus scirpaceus - Öland 14 maj.


Rödstrupig piplärka Anthus cervinus - Öland 12 maj.
Rödstrupiga piplärkan är en rent arktisk art som häckar i nordligaste Skandinavien. Den anländer på våren i maj, betydligt senare än ängspiplärkan.
Den ses på Öland oftare under höstflyttningen i september och början av oktober.
Häckar sällsynt i Sveriges nordligaste del.


Svart stork Ciconia nigra - Öland 10 maj.
Det händer inte så sällan att den svarta storken visar sej på Öland och i östra Småland. Den var tidigare en häckande fågel i Sverige och åtminstone häckningsförsök under senare år har skett på Öland. Troligen kommer dom svarta storkar som ses i Sverige från Baltikum där dom finns upp till Finska viken.
Den svarta storken är som namnet pekar på övervägande svart men den har en vit buk. Vingbredden är nära två meter, näbben och benen är röda.


Mosnäppa Calidris temminckii - Öland 6 maj.


Sävsparv Emberiza schoeniclus - Öland 6 maj.


Gråhakedopping Podiceps grisegena - Öland 25 april.


Fiskgjuse Pandion haliaetus - Öland 22 april.
Fotomontage där fiskgjusen är en bild och bakgrundens moln en annan bild. När ljuset är tillräckligt för att fotografera fåglar i flykten är himmelen ofta trist enfärgad, blå eller vit. De tillfällen då man har en vacker bakgrund och en glipa i molnen belyser fågeln ger ofta fina bilder. Men sådana tillfällen är sällsynta. Bilden ovan skulle kunna vara ett sådant tillfälle, men som sagt - ett fotomontage.


Fiskgjuse Pandion haliaetus - Öland 20 april.


Skräntärna Hydroprogne caspia - Öland 19 april.


Fiskgjuse Pandion haliaetus - Öland 18 april.


Brun kärrhök Circus aeruginosus - Öland 16 april.


Skräntärna Hydroprogne caspia - Öland 14 april.
Skräntärnan, är världens största tärna med ett vingspann upp till 140 cm. I norra Europa, som häckfågel, i stort sett begränsad till Östersjön och dess kuster och skärgårdar. Födan söker skräntärnan helst i insjöar och det kan bli fråga om milslånga resor inåt landet för att fiska mört och abborre. Skräntärnorna dyker från hög höjd och fångar bytet med stor träffsäkerhet. Skräntärnan är, liksom övriga tärnor, en riktig långflyttare och övervintrar i Nigerdeltat i tropiska Västafrika.      P2-fågeln


Pungmes Remiz pendulinus - Öland 11 april.
Pungmesen är en sen invånare i den svenska fågelfaunan och det första ofullständiga boet upptäcktes i Råbelövssjön i Skåne 1964. Påföljande år visade sej fågeln dels i Krankesjön, dels i Ljunghusen i södra Skåne.  Hanen bygger/väver boet som
hänger på en kvist längst ut i ett träd eller en buske, gärna över vattnet. I "Fågelguiden" betecknas pungmesen Hf5 - häckande flyttfågel, sällsynt.


Gransångare Phylloscopus collybita - Öland 11 april.


Brun kärrhök Circus aeruginosus - Öland 9 april.


Pungmes Remiz pendulinus - Öland 9 april.


Brun kärrhök Circus aeruginosus - Öland 9 april.


Pungmes
Remiz pendulinus - Öland 9 april.


Tornfalk Falco tinnunculus - Öland 6 april.


Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros - Öland 6 april.


Berglärka Eremophila alpestris - Öland 6 april.
På södra Öland har berglärkan ett av sina nordligaste vinterland. Det är märkligt att det finns fåglar som är så anpassade till arktiska förhållanden att dom finner vindpinade, iskalla, södra Öland som ett lämpligt ställe att övervintra på.


Skrattmås Chroicocephalus ridibundus - Öland 5 april.


Vigg Aythya fuligula - Öland 4 april.


Svarthakedopping Podiceps auritus - Öland 3 april.
Med svarthakedoppingen har jag nu presenterat alla fyra arter av doppingfamiljen som kan ses på Öland.
Det finns ytterliggare en dopping i Sverige: svarthalsad dopping. Den finns numera inte på Öland men har häckat i Möckelmossen.


Gråhakedopping Podiceps grisegena - Öland 28 mars.


Ängspiplärka Anthus pratensis - Öland 24 mars.


Skäggdopping Podiceps cristatus - Öland 23 mars.


Ejder Somateria mollissima - Öland 22 mars.
The Kalmar Strait, Kalmarsund, is a strait in the Baltic Sea, located between the Swedish island of Öland and the province of Småland of the Swedish mainland.
Arctic wading birds, ducks and geese stop over here to refuel on their journey to and from the Arctic. All kinds of small, migrating birds also break their journey here and in addition, many species breed in the area.


Stenknäck Coccothraustes coccothraustes - Öland 22 mars.


Gråhakedopping Podiceps grisegena - Öland 22 mars.


Bergfink Fringilla montifringilla - Öland 21 mars.


Tjäder Tetrao urogallus - Kalmar län 20 mars.


Stenknäck Coccothraustes coccothraustes - Öland 17 mars.


Sädgås Anser fabalis - Öland 11 mars.


Långe Jan - Öland 2017.
Långe Jan ("Tall John") is a Swedish lighthouse located at the south cape of Öland, the second largest Swedish island. It is one of Sweden's most famous lighthouses , and also the tallest lighthouse in Sweden. The lighthouse was built in 1785, probably by Russian prisoner of war.

 The tower was built by stone from an old chapel. Originally the light was an open fire, and the tower was unpainted. It was painted white in 1845, and the same year the tower's lantern was installed, to store a colza oil lamp. A couple of years later a black band was added to the tower.


Vigg Aythya fuligula - Öland 26 februari.


Knipa Bucephala clangula - Öland 25 februari.


Knipa Bucephala clangula - Öland 25 februari.
Knipan heter goldeneye på engelska och har i flykten ett typiskt vinande vingljud, som hörs på långt avstånd, och är kraftigast hos hanen.


Talgoxe Parus major - Öland 24 februari.


Salskrake Mergellus albellus - Öland 23 februari.
Erik Rosenbergs: "Fåglar i Sverige", femte upplagan från 1972, är nog den mest bläddrade boken i mitt "bibliotek."
Rosenberg utsåg en gång den eleganta lilla salskraken till Sveriges vackraste fågel. Den blott krickstora fågeln har sina häckplatser vid tjärnar och småsjöar i lappmarksskogarna och ses i södra Sverige endast under vintern.


Salskrake Mergellus albellus - Öland 23 februari.


Knölsvan Cygnus olor - Öland 16 februari.


Ormvråk Buteo buteo - Öland 15 februari.


Snösparv Plectrophenax nivalis - Öland 14 februari.


Snösparv Plectrophenax nivalis - Öland 14 februari.


Smådopping Tachybaptus ruficollis - Kalmar 10 februari.
I modernare fågelguider skrivs (V) efter artnamnet. Det betyder, att smådoppingen under vinterhalvåret endast ses sällsynt och lokalt.
I Erik Rosenbergs klassiska, "Fåglar i Sverige," antas det att övervintrare i Sverige är ungfåglar från sent lagda andrakullar, och att smådoppingen normalt tillbringar vintern i Västeuropa.


Kungsfiskare Alcedo atthis - Öland 24 januari.


Rådjur Capreolus capreolus - Öland 24 januari.


Rådjur Capreolus capreolus - Öland 24 januari.


Skärsnäppa Calidris maritima - Öland 24 januari.