Öland 2019


Jaktfalk Falco rusticolus - Öland 27 december.


Jaktfalk Falco rusticolus - Öland 27 december.


Jaktfalk Falco rusticolus - Öland 27 december.


Ölands södra udde, 27 december.


Gråsparv Passer domesticus - Öland 10 december.


Tallbit Pinicola enucleator - Kalmar 2 december.


Tallbit Pinicola enucleator - Kalmar 2 december.


Tallbit Pinicola enucleator - Kalmar 2 december.
Tallbiten blev fågelart nummer 260 som jag fotograferat och dessutom ett livskryss. Tallbiten
har sin hemvist i norra Sverige, norra Finland, Ryssland och Sibirien. Den är normalt en stannfågel, men under vissa invasionsår flyttar den längre söderut.


Sidensvans Bombycilla garrulus - Öland 11 november.


Gärdsmyg Troglodytes troglodytes - Öland 7 oktober.


Gärdsmyg Troglodytes troglodytes - Öland 7 oktober.


Fjällvråk Buteo lagopus - Öland 2 oktober.


Sparvhök Accipiter nisus - Öland 26 september.


Röd glada Milvus milvus - Öland 26 september.


Röd glada Milvus milvus - Öland 26 september.


Duvhök Accipiter gentilis - Öland 26 september.


Vitkindad gås Branta leucopsis - Öland 26 september.


Tornfalk Falco tinnunculus - Öland 19 september.
Elegant och tjusig, eller varför inte bara vacker, är den här lilla falken som ibland ses ryttla över Alvaret eller kortbetade ängsmarker.


Tornfalk Falco tinnunculus - Öland 19 september.


Skedand Spatula clypeata  - Öland 19 september.


Havsörn Haliaeetus albicilla - Öland 18 september.


Rödräv Vulpes vulpes - Öland 16 september.
"Rävstammen på Öland är hotad av skabb. Inom ett par år kan alla rävar vara borta." Så löd rubriken i Svenska Dagbladet, 2005-10-08.
Klimatalarmisternas hysteriska spådomar kom som vanligt på skam, dom borde skämmas.


Rödräv Vulpes vulpes - Öland 16 september.


Rödräv Vulpes vulpes - Öland 16 september.


Sparvhök Accipiter nisus - Öland 16 september.
September, årets finaste månad på Öland. Idag flög mer än 100 sparvhökar in över sydöstra Öland tillsammans med dom första fjällvråkarna.


Slagerstad strand, Öland.


Sparvhök Accipiter nisus - Öland 6 september.


Fiskgjuse Pandion haliaetus - Öland 6 september.
Den här fiskgjusen visade ingen som helst tvekan när den lämnade södra Öland i tolv sekundmeters sydvästlig motvind, med siktet på Blekinge kan man förmoda, för vidare resa till övervintring i Afrika.


Ormvråk Buteo buteo - Öland 24 augusti.


Havsörn Haliaeetus albicilla - Öland 24 augusti.


Kustlabb Stercorarius parasiticus - Öland 16 augusti.
 Med halsbrytande manövrar attackerar labben andra sjöfåglar, och till slut känner sig denna tvingad att släppa eller kasta upp sin föda,
varpå labben med en elegant dykning fångar upp maten.


Stenskvätta Oenanthe oenanthe - Öland 16 augusti.


Hahns före detta fiskarstugor, Ottenby Öland.


Ängshök Circus pygargus - Öland 5 augusti.


Storspov  Numenius arquata - Öland 25 juli.


Kentsk tärna  Thalasseus sandvicensis - Öland 25 juli.


Polyglottsångare  Somateria mollissima - Öland 15 juli.
Polyglottsångare, en trestjärnig raritet, uppvisad av personal från Ottenby fågelstation. Som synes ringmärkt.
Det är blott den tredje fångade fågeln på Ottenby, och det är mindre än tio fynd totalt i Sverige.


Polyglottsångare  Somateria mollissima - Öland 15 juli.


Eider  Somateria mollissima - Öland 27 juni.


Backsvala  Riparia riparia - Öland 22 juni.


Backsvala  Riparia riparia - Öland 22 juni.


Backsvalan, vår minsta svala, har grävt ut sina bohålor i en rasbrant på västra Öland.


Höksångare Sylvia nisoria - Öland 2 juni.


Höksångare Sylvia nisoria - Öland 2 juni.


Ängshök Circus pygargus - Öland 29 maj.
Ängshöken är den öländska fågelvärldens adelsmärke. På Öland finns mer än tre fjärdedelar av den svenska populationen. Arten är hotad, och dom ca 30 par som finns på Öland  är uppförda på svenska röda listan och kategoriseras som starkt hotad.


Härmsångare Hippolais icterina - Öland 22 maj.


Rosenfink Carpodacus erythrinus - Öland 21 maj.


Rosenfink Carpodacus erythrinus - Öland 21 maj.


Strandskata Haematopus ostralegus - Öland 14 maj.


Sandskär på smålandssidan av Kalmarsund - 26 april.


Ägretthäger Ardea alba - Öland 25 april.
Det första häckande paret av ägretthäger upptäcktes 2012 i Storsunds träsk på Gotland.
Sedan flera år tillbaka har man observerat ägretthägrar på Ljungby hästaskär, i fågelskyddsområdet söder om Kalmar och det är troligt att flera par häckar där. Från att ha varit en raritet är det numera inte ovanligt att se ägretthägern fiska i grunda vikar på Öland eller i Kalmartrakten.


Havsörn Haliaeetus albicilla - Öland 19 april.


Brun kärrhök Circus aeruginosus - Öland 18 april.


Forsärla Motacilla cinerea - Värnanäs 29 mars.


Värnanäs herrgård 29 mars 2019.

Värnanäs var i gamla tider oxenstiernornas och mannerskantzarnas gods. Idag är det en av Smålands större egendomar med modern jordbruksdrift. Godset ligger inbäddat i grönskade bokskogar nära Kalmarsund.

Vid vattenfallet invid godsets centrum låg på den oxenstiernska tiden Wärnaby såpebruk, Sveriges första tvättmedelsindustri.  Vattnet och de gamla byggnaderna ger platsen en sällsam charm. Nere vid Kalmarsund ligger den äldre huvudbyggnaden, Näset, byggd av Axel Oxenstierna.


Forsärla Motacilla cinerea - Värnanäs 29 mars.
Forsärlan förekommer inte som häckfågel på Öland och bilden är tagen vid Värnanäs några mil söder om Kalmar.


Ejder Somateria mollissima - Öland 26 mars.
The Kalmar Strait, Kalmarsund, is a strait in the Baltic Sea, located between the Swedish island of Öland and the province of Småland of the Swedish mainland. Arctic wading birds, ducks and geese stop over here to refuel on their journey to and from the Arctic. All kinds of small, migrating birds also break their journey here and in addition, many species breed in the area.


Blåmes Parus caeruleus - Öland 19 mars.
Parus caeruleus, den himmelsblå mesen är en favorit i repris. Så värst mesig är den inte heller utan jagar ofta bort sin större kusin talgoxen från vintermatningen. Hur många gånger kan man fotografera en blåmes utan att tröttna? Fråga igen om några år...


Mindre hackspett Dryobates minor - Västerstads almlund, Öland 19 mars.
Västerstads amlund befinner sej i ett stadium av förfall på grund av almsjukan som håller på att ta död på alla Ölands almar.  Den ganska ovanliga mindre hackspetten verkar för närvarande endast representeras av denna hona och förhoppningsvis får hon sällskap till våren.


Större hackspett Dendrocopos major - Öland 11 mars.
Vintertid lever "större trädhuggaren" mest av gran- och tallfrön. Här har den kilat fast en tallkotte i en så kallad "kottesmedja."


Salskrake Mergellus albellus - Kalmarsund 1 mars.
Mergellus albellus betyder fritt översatt "den vita som dyker" och är en av mina favoritfåglar som övervintrar vid kusterna i södra Sverige.


Brunand Aythya ferina - Kalmarsund 27 februari.
Brunanden, här en hane, är normalt en flyttfågel som övervintrar i Västeuropa, på brittiska öarna och även i tropiska Afrika.


Storskrake Mergus merganser - Kalmarsund 26 februari.


Sångsvan Cygnus cygnus - Kalmarsund 20 februari.


Salskrake Mergellus albellus - Kalmarsund 13 februari.


Salskrake Mergellus albellus - Kalmarsund 13 februari.


Salskrake Mergellus albellus - Kalmarsund 20 januari.
Linné ansåg att salskraken var vårt lands vackraste fågel. Bilden visar en hona av salskrake, men Linné avsåg nog hanen, som är elegant tecknad i svart och vitt. Våra fåtaliga svenska salskrakar häckar vid tjärnar och småsjöar inne i lappmarksskogarna, och ses i södra Sverige under vintern.


Stjärtand Anas acuta - Öland 10 januari.
Den vackra stjärtandshanen, ett "fullblod" bland änder, hade det jobbigt att ta sej fram i issörjan.


Stjärtand Anas acuta - Öland 10 januari.


Stjärtand Anas acuta - Öland 10 januari.


Skäggmes Panurus biarmicus - Öland 1 januari.


Strömstare Cinclus cinclus
- Emån, Ems herrgård, Emsfors.
"Den lilla vinterbadaren" höll till vid träbron som går över Emån och nedströms bron.