Öland 2020


Gråhäger Ardea cinerea - Öland 6 november.
Någonting verkar vara skumt med vädret. Idag var det 16ºC på Öland. Den grå hägern är fotograferad i Färjestaden med Ölandsbron i bakgrunden.


Skata Pica pica - Öland 6 november.


Havsörn Haliaeetus albicilla - Öland 13 oktober.


Havsörn Haliaeetus albicilla - Öland 13 oktober.


Gråsiska Acanthis flammea - Öland 13 oktober.
Gråsiskan, i huvudsak en norrlandsfågel, har anlänt till södra Sverige där den ofta övervintrar. Den tillhör familjen finkar, och att den i huvudsak är en fröätare ser man på näbbens utformning.


Ventlinge hamn, Öland 12 oktober.
Att se två honfärgade tajgablåstjärtar (
Tarsiger cyanurus), tidigare bara kallad blåstjärt, en och samma dag, på två relativt närliggande lokaler på södra Öland, måste vara ganska unikt. Tyvärr blev det idag inga acceptabla bilder på den här rariteten.


Havsörn Haliaeetus albicilla - Öland 9 oktober.
 


Havsörn Haliaeetus albicilla - Öland 9 oktober.


Sparvhök Accipiter nisus - Öland 9 oktober.


Tornfalk Falco tinnunculus - 1 oktober 2018.
Ännu en bild på favoritfågeln, tornfalk. Bilden är oredigerad, förutom en viss justering av ljusheten. Det är sällan man får en så ren bakgrund när man fotograferar fåglar. Oftast vill dom inte bli sedda och håller sej dolda bland buskar och träd. Sparvhöken t ex, när den har slagit ett byte, drar sej i allmänhet tillbaka i någon buske för att osedd förtära bytet, medan en tornfalk ofta sitter helt öppet.


Tornfalk Falco tinnunculus - Öland 10 september.
Falco tinnunculus, falken med det klingande lätet, är en av mina favoriter bland Sveriges rovfåglar.  Här sitter den på sin utkikspost, som den lämnar när den ser något byte. Det kan vara större insekter, möss eller ödlor. Då går fågeln till väders och ryttlar stillastående i luften, som upphängd på ett snöre, för att strax slå ner på bytet.


Tornfalk Falco tinnunculus - Öland 10 september.


Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros - Öland 10 september.


Tornfalk Falco tinnunculus - Öland 10 september.


Tornfalk Falco tinnunculus - Öland 8 september.


Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros - Öland 8 september.
Släktnamnet Phoenicurus kommer från grekiskan och betyder purpurröd stjärt. Ursprungligen en syd- och mellaneuropeisk bergsfågel, men under de senaste hundra åren har den vandrat mot norr och anpassat sig efter människans stadsbebyggelse, som ur fågelns synpunkt blir ett slags berg.


Brushane Calidris pugnax - Öland 27 augusti.


Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus - Öland 27 augusti.


Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus - Öland 27 augusti.


Törnskata Lanius collurio - Öland 18 augusti.


Småtärna Sternula albifrons - Öland 11 augusti.


Seby läge - Öland 11 augusti.


Silvertärna Sterna paradisaea - Öland 11 augusti.
Sterna paradisaea, den paradisiska tärnan, har en av fågelvärldens längsta flyttvägar till sina vinterkvarter, som till stor del ligger i södra ishavet.
Silvertärnan är den fågel som flyttar längst av alla fågelarter på jorden.


Silvertärna Sterna paradisaea - Öland 11 augusti.


Törnskata Lanius collurio - Öland 11 augusti.


Enkelbeckasin Gallinago gallinago - Öland 31 juli.


Gulärla Motacilla flava - Öland 28 juli.


Kärrsnäppa Calidris alpina - Öland 19 juli.


Stenskvätta Oenanthe oenanthe - Öland 16 juli.


Småtärna Sternula albifrons - Öland 16 juli.
Artnamnet albifrons betyder vitpannad. Småtärnan fridlystes i Skåne redan 1912 vilket var första gången en fågelart blev fridlyst i Sverige.


Strandskata Haematopus ostralegus - Öland 11 juli.


Spovsnäppa Calidris ferruginea - Öland 11 juli.


Kärrsnäppa Calidris alpina - Öland 11 juli.


Stensvätta Oenanthe oenanthe - Öland 9 juni
Uttrycket "ler och långhalm" känner nog dom flesta till. Likadant är förhållandet mellan en öländsk kalkstensmur och stenskvättan, dom hör ihop.
Det är inte alla dagar man kommer hem med minneskortet fullt med bilder. Idag var en sådan dag.
Stenskvättan som är relativt lätt att fotografera fick bli dagens tröstpris.


Rödspov Limosa limosa - Öland 3 juni.


Gök Cuculus canorus - Öland 3 juni.


Sånglärka Alauda arvensis - Öland 3 juni.


Rapphöna Perdix perdix - Öland 3 juni.


Ormvråk Buteo buteo - Öland 3 juni.


Skogsduva Columba oenas - Öland 3 juni.


Svarttärna Chlidonias niger - Öland 28 maj.


Grå flugsnappare Muscicapa striata - Öland 26 maj.


Stensvätta Oenanthe oenanthe - Öland 25 maj.


Kärrsångare Acrocephalus palustris - Öland 24 maj.


Kärrsångare Acrocephalus palustris - Öland 24 maj.


Kärrsångare Acrocephalus palustris - Öland 24 maj.


Kärrsångare Acrocephalus palustris - Öland 24 maj.


Adam och Eva Dactylorhiza sambucina - Öland 22 maj.


Öland - 21 april.


Fiskgjuse Pandion haliaetus - Öland 7 april.


Rödhake Erithacus rubecula - Öland 6 april.


Taltrast Turdus philomelos - Öland 6 april.


Gråtrut Larus argentatus - Öland 28 mars.


Havsörn Haliaeetus albicilla - Kapelludden Öland, 28 mars.


Kapelludden Öland - 28 mars.
Som en följd av Corona-krisen har antalet flygplan i luften minskat drastiskt, och därmed också luftföroreningarna. Dom kondensstrimmor
och andra föroreningar som kommer av flygtrafiken, och som brukar förfula himlen, är nästan helt borta. Alltid något.Bergand Aythya marila - Öland 22 mars.


Havsörn Haliaeetus albicilla - Värnanäs 21 mars.


Näset. Detta är den ursprungliga huvudbyggnaden på Värnanäs, som 1647 såldes till Axel Oxenstierna, men ombyggt flera gånger.


Röd glada Milvus milvus - Öland 19 mars.


Trädlärka Lullula arborea - Öland 19 mars.
Lullula arborea. Lika vackert som trädlärkans vetenskapliga namn är fågelns sång, en av den svenska fågelvärldens vackraste stämmor.
Sången utför fågeln såväl sittande på en sten som i en trädtopp, men mest högt uppe i luften, där den sakta gungar fram.


Strandskata Haematopus ostralegus - Öland 16 mars.
Den dekorativa "ostronplockaren" anländer tidigt om våren till Sverige, dom första kom redan för en vecka sedan.
Paren håller ihop från år till år och kan bli ända upp till trettio år gamla, vilket är mycket i fåglarnas värld.


Rådjur Capreolus capreolus - Öland 14 mars.
 


Snö - Öland 14 mars.
Så fick Öland äntligen ett tunt snötäcke som låg kvar,
åtminstone hela förmiddagen.


Sparvhök Accipiter nisus - Öland 27 februari.
Den här vintern har jag bevakat en lokal där en hane av sparvhök brukar hålla till. Det har blivit många timmar i bilen, nervevade fönster och kameran beredd. Sparvhöken har visat sej vid alla tillfällen, men inte kommit inom "skotthåll." Bättre tur hade jag 2014 - plötsligt satt den där...
Bilden är alltså från 2014, men än har jag inte gett upp försöken att fånga 2020 års sparvhök på bild.


Tjäder Tetrao urogallus - Kalmar 13 februari.
Om tjädern finns som häckfågel på Öland vet jag inte. En sökning på "Svalan" för 2019 gav noll i resultat, men det kan ju bero på att uppgifterna är skyddade. Om den nu eventuellt skulle finnas på Öland är nog barrskogarna på norra delen av ön, i trakten av Böda den troligaste platsen.
Bara några mil väster om Kalmar finns stora arealer med barrskog, och det är där den här bilden är tagen.


Bergand Aythya marila - Öland 13 februari.


Jaktfalk Falco rusticolus - Öland 5 februari.


Jaktfalk Falco rusticolus - Öland 5 februari.


Jaktfalk Falco rusticolus - Öland 5 februari.


Jaktfalk Falco rusticolus - Öland 5 februari.


Jaktfalk Falco rusticolus - Öland 5 februari.


Jaktfalk Falco rusticolus - Öland 5 februari.


Jaktfalk Falco rusticolus - Öland 5 februari.


Jaktfalk Falco rusticolus - Öland 5 februari.
Den unga jaktfalken som varit stationär på Ölands södra udde sedan november har slagit ännu en vitkindad gås. Man kan undra varför den lilla flocken om ca 20 vitkindade inte uppsöker säkrare områden när dom har en sån här "killer machine" som granne.


Havsörn Haliaeetus albicilla - Öland 5 februari.


Blåmes Cyanistes caeruleus - Öland 3 februari.
Favorit i repris. Hur många gånger kan man fotografera en blåmes utan att tröttna? Fråga igen om några år...


Havsörn Haliaeetus albicilla - Öland 2 februari.


Tallbit Pinicola enucleator - Kalmar 16 januari.
Varmt och blåsigt hittills i januari. Under onsdagen 15/1 var Oskarshamn varmast i hela Sverige, med 12,1 grader.


Tallbit Pinicola enucleator - Kalmar 16 januari.


Tallbit Pinicola enucleator - Kalmar 16 januari.


 
Kvarnen norr om Resmo bjuder på en fin utsikt över Kalmarsund - Öland 2 januari.