Öland 2021


Talgoxe Parus major - Kalmar 26 december.


Bläsand Mareca penelope - Kalmar 21 december.


Svartmes Periparus ater - Kalmar 17 december.


Talltita Poecile montanus - Kalmar 17 december.


 Ottenby - Öland 3 november.


Binga - Kalmar 30 oktober.


Bläsgås Anser albifrons - Öland 18 oktober.


Rödhake Erithacus rubecula - Öland 6 oktober.


Rödhalsad gås Branta ruficollis - Öland 6 oktober.


Blå kärrhök Circus cyaneus - Öland 27 september.


Blå kärrhök Circus cyaneus - Öland 27 september.


Tornfalk Falco tinnunculus - Öland 27 september.


Tornfalk Falco tinnunculus - Öland 24 september.


Tornfalk Falco tinnunculus - Öland 24 september.


Videsparv Emberiza rustica - Öland 7 september.
Min första kontakt med videsparven var 2005 vid en sumpgranskog utanför Boden. Vad jag minns var myggen så besvärliga att vi satt kvar i bilarna medan den stackars reseledaren klampade runt i sumpen med en bandspelare för att locka fram fåglarna.


Trana Grus grus - Öland 7 september.
I september drar de flyttande tranorna i snöplogsformering högt över bygderna. Höststräcket går i stor utsträckning över Öland, där dom ofta stannar en tid för att proviantera innan passagen över Östersjön, och vidare till övervintringen i Spanien och nordvästra Afrika.


Stenskvätta Oenanthe oenanthe - Öland 12 augusti.


Ärtsångare Curruca curruca - Öland 10 juni.


Ärtsångare Curruca curruca - Öland 10 juni.


Rödbena Tringa totanus - Öland 10 juni.


Rådjur Capreolus capreolus - Öland 10 juni.


Trädlärka Lullula arborea - Öland 8 juni.


Fisktärna Sterna hirundo - Öland 18 maj.


Högby fyr - 18 maj 2021.


Större strandpipare Charadrius hiaticula - Öland 18 maj.


Grönsångare Phylloscopus sibilatrix - Öland 11 maj.


Grönsångare Phylloscopus sibilatrix - Öland 10 maj.


Röd glada Milvus milvus - Öland 8 maj.


Ljungpipare Pluvialis apricaria - Öland 28 april.


Skräntärna Hydroprogne caspia - Öland 27 april.


Svarthakedopping Podiceps auritus - Öland 23 april.
Av Sveriges fem olika doppingarter är svarthakedoppingen kanske den vackraste, där den på Öland har sin hemvist i småvatten, som dämmen, insjöar, dammar och skyddade skärgårdar.


Gulhämpling Serinus serinus - Kalmar 19 april.


Fiskgjuse Pandion haliaetus - Öland 19 april.


Gröngöling Picus viridis - Kalmar 10 april.


Gröngöling Picus viridis - Kalmar 10 april.


Gulhämpling Serinus serinus - Kalmar 10 april.


Trädkrypare Certhia familiaris - Kalmar 10 april.


Mindre hackspett Dryobates minor - Öland 9 april.
Mindre hackspetten, sumpskogens trumslagare, behöver för sin trivsel lövskog. Gärna al, björk och asp. Det är viktigt att det finns gott om döda eller döende träd. Näbben är relativt klen och mindre hackspetten behöver murknande trä för att komma åt maten och för att kunna hacka ut sitt bohål.


Trädlärka Lullula arborea - Öland 8 april.


Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros - Öland 4 april.


Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros - Öland 4 april.


Tajgablåstjärt Tarsiger cyanurus - Öland 1 april.


Tajgablåstjärt Tarsiger cyanurus - Öland 1 april.
Tajgans oerhört vackra fågel blå med ett stänk av orange på sidan har sin hemvist främst i Sibirien, även om arten är stadd i utbredning västerut.
Den är numera så gott som årlig gäst på Öland, oftast honor på hösten, men här en hane tidig vår.


Tajgablåstjärt Tarsiger cyanurus - Öland 1 april.


Tajgablåstjärt Tarsiger cyanurus - Öland 1 april.


Gulsparv Emberiza citrinella - Öland 31 mars.


Ormvråk Buteo buteo - Öland 25 mars.


Stare Sturnus vulgaris - Öland 23 mars.


Skogsduva Columba oenas - Öland 23 mars.


Ejder Somateria mollissima - Öland 22 mars.


Skäggmes Panurus biarmicus - Öland 8 mars.


Steglits Carduelis carduelis - Öland 3 mars.


Rördrom Botaurus stellaris - Kalmar 22 februari.


Rördrom Botaurus stellaris - Kalmar 22 februari.
En tolkning av artnamnet stellaris är att det skulle syfta på fågelns skyddsställning. Den skådar stjärnor "stellae."


Rördrom Botaurus stellaris - Kalmar 22 februari.


Rördrom Botaurus stellaris - Kalmar 22 februari.


Rördrom Botaurus stellaris - Kalmar 22 februari.
Få har sett den. Rördrommen är perfekt camouflagetecknad där den håller till i vasshavet, och är mycket svår att upptäcka.
Några har hört den. Om natten spelar fågeln flitigast, ibland också på förmiddagen, och ljudet kan liknas vid när man blåser i en tom flaska.


Kungsfiskare Alcedo atthis - Öland 15 februari.
Som en blå blixt som snabbt drog förbi. Andra säger att den var röd som en räv, båda har rätt, beroende på om dom såg ryggen eller bröstet.


Kungsfiskare Alcedo atthis - Öland 15 februari.


Kungsfiskare Alcedo atthis - Öland 15 februari.


Vattenrall Rallus aquaticus - Öland 15 februari.


Vattenrall Rallus aquaticus - Öland 15 februari.


Vattenrall Rallus aquaticus - Öland 15 februari.
Året 2021 är nog det bästa året för att fotografera fåglar som jag kan minnas. Fåglar på snö eller is, det blir så mycket bättre, i jämförelse med ett barmarksår. En ren vit bakgrund som framhäver fågeln, något som är ovanligt på Öland.


Kungsfiskare Alcedo atthis - Öland 13 februari.


Strömstare Cinclus cinclus - Kalmar 11 februari.


Strömstare Cinclus cinclus - Kalmar 11 februari.
Strömstaren stannar i landet året om, men i oktober till november flyttar den till södra Sverige, i takt med att vattendragen i norra Sverige fryser.
Lättats träffar man på strömstaren mitt i kallaste vintern, vid en öppen, skummande fors, där den sitter på iskanten eller en isig sten, och niger på sitt knixande sätt, för att strax stå på huvudet i det bläcksvarta, virvlande vattnet.


Strömstare Cinclus cinclus - Kalmar 11 februari.


Rödhake Erithacus rubecula - Öland 4 februari.


Sparvuggla Glaucidium passerinum - Böle Kronopark, Kalmar 27 januari.
Europas minsta uggla, som en domherre, 16-18 cm. Sitter ofta i en grantopp när den bevakar sitt revir, och visar betraktaren ett bistert ansikte med svavelgula ögon och en genomborrande blick.


Grå häger Ardea cinerea - Öland 25 januari.


Sjöorre Melanitta nigra - Öland 12 januari.