Öland 2022


Drillsnäppa Actitis hypoleucos - Öland 13 augusti.


Mink Neovison vison - Öland 13 augusti.


Gluttsnäppa Tringa nebularia - Öland 13 augusti.


Havsörn Haliaeetus albicilla - Öland 13 augusti.


Törnskata Lanius collurio - Öland 28 juli.


Gök Cuculus canorus - Öland 24 juli.


Rådjur Capreolus capreolus - Öland 23 juni.


Härmsångare Hippolais icterina
- Öland 20 juni.


Ängspiplärka
Anthus pratensis - Öland 20 juni.


Gulärla
Motacilla flava - Öland 20 juni.


Svarthakedopping
Podiceps auritus - Öland 20 juni.


Svarthakedopping
Podiceps auritus - Öland 20 juni.


Ägretthäger
Ardea alba - Öland 11 juni.


Större strandpipare Charadrius hiaticula - Öland 5 juni.


Ärtsångare Curruca curruca - Öland 4 juni.


Rådjur Capreolus capreolus - Öland 4 juni.


Rödräv
Vulpes vulpes - Öland 4 juni.


Gettlinge gravfält - Öland 4 juni.


Höksångare Curruca nisoria - Öland 18 maj.


Höksångare Curruca nisoria - Öland 17 maj.


Göktyta Jynx torquilla - Öland 1 maj.


Göktyta Jynx torquilla - Öland 1 maj.


Göktyta Jynx torquilla - Öland 1 maj.


Göktyta Jynx torquilla - Öland 1 maj.
Göktytan är den enda av våra hackspettar som inte hackar ut sitt eget bo,
utan nyttjar redan befintliga hål från andra hackspettar och holkar.


Göktyta Jynx torquilla - Öland 28 april.
Göktytan är en märklig fågel som tillhör familjen hackspettar, men som för övrigt har lite gemensamt med dem. På engelska heter den Wryneck, som troligen syftar på fågelns förmåga att förlänga eller förkorta halsen, oftast när den träffar en partner. Göktytan lever mycket undangömt och drar nytta av sin, om vissa nattfåglars påminnande skyddsdräkt.


Röd glada Milvus milvus - Öland 28 april.


Mindre strandpipare Charadrius dubius - Öland 26 april.


Mindre strandpipare Charadrius dubius - Öland 26 april.


Skräntärna Hydroprogne caspia - Öland 20 april.


Stare Sturnus vulgaris - Öland 19 april.


Småskrake Mergus serrator - Öland 12 april.


Gransångare
Phylloscopus collybita - Öland 12 april.


Småskrake Mergus serrator - Öland 12 april.


Järnsparv Prunella modularis - Öland 5 april.


Bergfink Fringilla montifringilla - Öland 30 mars.


Brun kärrhök Circus aeruginosus - Öland 24 mars.
 Artnamnet aeruginosus betyder "rostig" eller "kopparärgig" och syftar på den rostbruna färgen. Än så länge är hanen ensam på sitt revir i väntan på att den mer brunfärgade honan ska anlända, vilket brukar inträffa någon vecka efter hanen.


Strandskata Haematopus ostralegus - Öland 19 mars.


Trädlärka Lullula arborea - Öland 18 mars.
Trädlärkan kommer tidigt om våren till Öland. Ungefär samtidigt med sånglärkan, då marken under större delen av dygnet ännu är tjälad.
Torr och sandig mark ska det vara. Hedar, eller åkerlyckor i barrskog, glest trädbevuxna grusbackar och torra hyggen.


Trädlärka Lullula arborea - Öland 18 mars.


Röd glada Milvus milvus - Öland 5 mars.


Skäggmes Panurus biarmicus - Öland 5 mars.


Ormvråk Buteo buteo - Öland 5 mars.


Fotomontage med tjäder fotograferad 2020 och en nytagen bild av mossig sten.


Grönsiska Spinus spinus - Kalmar 22 februari.


Vigg Aythya fuligula - Kalmar 31 januari.


Storskrake Mergus merganser - Öland 25 januari.


Spillkråka Dryocopus martius - Öland 18 januari.


Ringand Aythya collaris - Kalmar 11 januari.
Ringanden är en liten nordamerikansk dykand som sällsynt påträffas i Europa. I Sverige sågs den första gången i Motala Ström 1975 och är numera en årlig, om än mycket ovanlig, besökare i landet.


Ringand Aythya collaris - Kalmar 11 januari.


Ringand Aythya collaris - Kalmar 11 januari.