Öland 2022


Svartmes Periparus ater - Öland 27 december.


Smådopping Tachybaptus ruficollis - Kalmar 17 december.
I Sverige häckar fem doppingarter och smådoppingen är minst av dom alla, blott 25 centimeter stor (liten). Fjärdarna är frusna i centrala Kalmar, men under en bro med strömmande vatten fanns en liten vak, där inte mindre än 12 smådoppingar uppehöll sej.


Domherre Pyrrhula pyrrhula - Kalmar 16 december.
Minus 11 ºC idag, och natten var ännu kallare.


Nötskrika Garrulus glandarius - Kalmar 16 december.


Grå häger Ardea cinerea - Öland 22 november.


Skäggmes Panurus biarmicus - Öland 2 november.


Skäggmes Panurus biarmicus - Öland 2 november.


Skäggmes Panurus biarmicus - Öland 2 november.


Skäggmes Panurus biarmicus - Öland 2 november.


Blåmes Cyanistes caeruleus - Kalmar 27 oktober.
Hur många gånger kan man fotografera en blåmes? Fråga igen om 10 år.


Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus - Kalmar 25 oktober.


Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus - Kalmar 25 oktober.


Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus - Kalmar 25 oktober.


Sidensvans Bombycilla garrulus - Kalmar 25 oktober.


Blå kärrhök Circus cyaneus - Öland 9 oktober.


Blå kärrhök Circus cyaneus - Öland 9 oktober.


Bläsgås Anser albifrons - Öland 9 oktober.


Fjällvråk? Buteo lagopus - Öland 9 oktober.


Pilgrimsfalk Falco peregrinus - Öland 4 oktober.


Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus - Öland 3 oktober.


Lärkfalk Falco subbuteo - Öland 21 september.


Lärkfalk Falco subbuteo - Öland 21 september.


Gulsparv Emberiza citrinella - Öland 21 september.


Tornfalk Falco tinnunculus - Öland 17 september.


Skärpiplärka Anthus petrosus - Öland 17 september.


Enkelbeckasin Gallinago gallinago - Öland 24 augusti.
Enkelbeckasin, märkligt namn, eller hur. Nej, inte om man betänker att det finns dubbelbeckasin och dvärgbeckasin, alla tillhörande familjen snäppor.
Enkelbeckasinen finns i hela Sverige medan dom två övriga har en mer nordlig utbredning.


Hämpling Linaria cannabina - Öland 24 augusti.


Drillsnäppa Actitis hypoleucos - Öland 13 augusti.


Mink Neovison vison - Öland 13 augusti.


Gluttsnäppa Tringa nebularia - Öland 13 augusti.


Havsörn Haliaeetus albicilla - Öland 13 augusti.
Gåsflockarna väsnas. Det brukar på Öland betyda att en havsörn närmar sej. Och ur den lättande dimman vid Risinge hamn slår sej en ståtlig örn ner på en av stenarna där den planerade hamnen skulle ha legat. Avståndet är långt. Går det att komma närmare? Knappast.
I skydd av buskar försöker jag minska avståndet till örnen, meningslöst. Den ser varje rörelse och försvinner.


Törnskata Lanius collurio - Öland 28 juli.


Rådjur Capreolus capreolus - Öland 23 juni.


Ängspiplärka
Anthus pratensis - Öland 20 juni.


Gulärla
Motacilla flava - Öland 20 juni.


Svarthakedopping
Podiceps auritus - Öland 20 juni.


Svarthakedopping
Podiceps auritus - Öland 20 juni.


Större strandpipare Charadrius hiaticula - Öland 5 juni.


Ärtsångare Curruca curruca - Öland 4 juni.


Rådjur Capreolus capreolus - Öland 4 juni.


Rödräv
Vulpes vulpes - Öland 4 juni.


Gettlinge gravfält - Öland 4 juni.


Höksångare Curruca nisoria - Öland 18 maj.


Göktyta Jynx torquilla - Öland 1 maj.


Göktyta Jynx torquilla - Öland 1 maj.


Göktyta Jynx torquilla - Öland 1 maj.


Göktyta Jynx torquilla - Öland 1 maj.
Göktytan är den enda av våra hackspettar som inte hackar ut sitt eget bo,
utan nyttjar redan befintliga hål från andra hackspettar och holkar.


Göktyta Jynx torquilla - Öland 28 april.
Göktytan är en märklig fågel som tillhör familjen hackspettar, men som för övrigt har lite gemensamt med dem. På engelska heter den Wryneck, som troligen syftar på fågelns förmåga att förlänga eller förkorta halsen, oftast när den träffar en partner. Göktytan lever mycket undangömt och drar nytta av sin, om vissa nattfåglars påminnande skyddsdräkt.


Röd glada Milvus milvus - Öland 28 april.


Mindre strandpipare Charadrius dubius - Öland 26 april.


Skräntärna Hydroprogne caspia - Öland 20 april.


Stare Sturnus vulgaris - Öland 19 april.


Småskrake Mergus serrator - Öland 12 april.


Gransångare
Phylloscopus collybita - Öland 12 april.


Småskrake Mergus serrator - Öland 12 april.


Järnsparv Prunella modularis - Öland 5 april.


Brun kärrhök Circus aeruginosus - Öland 24 mars.
 Artnamnet aeruginosus betyder "rostig" eller "kopparärgig" och syftar på den rostbruna färgen. Än så länge är hanen ensam på sitt revir i väntan på att den mer brunfärgade honan ska anlända, vilket brukar inträffa någon vecka efter hanen.


Strandskata Haematopus ostralegus - Öland 19 mars.


Trädlärka Lullula arborea - Öland 18 mars.
Trädlärkan kommer tidigt om våren till Öland. Ungefär samtidigt med sånglärkan, då marken under större delen av dygnet ännu är tjälad.
Torr och sandig mark ska det vara. Hedar, eller åkerlyckor i barrskog, glest trädbevuxna grusbackar och torra hyggen.


Trädlärka Lullula arborea - Öland 18 mars.


Röd glada Milvus milvus - Öland 5 mars.


Ormvråk Buteo buteo - Öland 5 mars.


Fotomontage med tjäder fotograferad 2020 och en nytagen bild av mossig sten.


Grönsiska Spinus spinus - Kalmar 22 februari.


Vigg Aythya fuligula - Kalmar 31 januari.


Storskrake Mergus merganser - Öland 25 januari.


Spillkråka Dryocopus martius - Öland 18 januari.


Ringand Aythya collaris - Kalmar 11 januari.
Ringanden är en liten nordamerikansk dykand som sällsynt påträffas i Europa. I Sverige sågs den första gången i Motala Ström 1975 och är numera en årlig, om än mycket ovanlig, besökare i landet.


Ringand Aythya collaris - Kalmar 11 januari.


Ringand Aythya collaris - Kalmar 11 januari.