Öland 2023


Fjällvråk Buteo lagopus - Öland 8 oktober.
Fjällviddernas sork- och lämmeljägare med en slagen prutgås. Det man undrar är ju om vråken slagit bytet själv eller om den var självdöd, eller kanske ett offer för havsörnen som är talrik på södra Öland.


Fjällvråk Buteo lagopus - Öland 8 oktober.


Fjällvråk Buteo lagopus - Öland 8 oktober.


Tornfalk Falco tinnunculus - Öland 1 oktober.


Kungsfågel Regulus regulus - Öland 1 oktober.
Regulus regulus, barrskogarnas egen lilla kung är Sveriges minsta fågel, blott nio centimeter stor, och ses ofta i stora antal under höstflytten.


Fjällvråk Buteo lagopus - Öland 1 oktober.


Tornfalk Falco tinnunculus - Öland 2 september.


Havsörn Haliaeetus albicilla - Öland 2 september.


Röd glada Milvus milvus - Öland 21 augusti.


Stenskvätta Oenanthe oenanthe - Öland 30 juli.


Kärrsnäppa Calidris alpina - Öland 28 juli.


Rödbena Tringa totanus - Öland 7 juni.


Ormvråk Buteo buteo - Öland 2 juni.
Ormvråk med fångad orm.


Grönsångare Phylloscopus sibilatrix - Öland 26 maj.


Rosenfink Carpodacus erythrinus - Kalmar 24 maj.
Här har vi den skyldiga. Skyldig till att jag återupptog en hobby som av olika anledningar inte praktiserats på flera decennier.
Jag mötte rosenfinken första gången på Stora Karlsö.
Vilket år? Svårt att veta.
 Det var i alla fall efter att Churchill dött. Skönt, då slapp jag träffa den idioten.


Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis - Öland 11 maj.


Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis - Öland 11 maj.


Gärdsmyg Troglodytes troglodytes - Öland 9 maj.
Gärdsmygen, Sveriges näst minsta fågel ser faktiskt mindre ut än kungsfågeln, då den nästan alltid håller den lilla stjärten rakt i vädret.


Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus - Öland 8 maj.


Gärdsmyg Troglodytes troglodytes - Öland 8 maj.


Brun kärrhök Circus aeruginosus - Öland 4 maj.


Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus - Öland 4 maj.


Havsörn Haliaeetus albicilla - Småland 26 april.
Är det roligt att fotografera havsörn? Ja, om man gillar att stå inuti en enbuske i två timmar och vänta på att något ska hända.
Dom flesta bra havsörnsbilder är tagna från fotogömslen med åtel som lockbete. Fusk, mina herrar fusk.
Speciellt om man inte talar om att bilden är tagen från ett gömsle.


Havsörn Haliaeetus albicilla - Småland 20 april.
Havsörnen, vår största fågel sett till vingbredden, upp till 240 cm, delar ibland samma revir som fiskgjusen.
Fiskgjusen tvekar inte att jaga bort sin större släkting.


Röd glada Milvus milvus - Småland 19 april.
Visst är vi glada för att den röda gladan är mer allmänt förekommande i södra Sverige än kusinen, brun glada. Men om man sitter vid stranden av Genèvesjön med en flaska Evian mineralvatten, är alla av dom fiskande glador som ses, bruna glador.


Havsörn Haliaeetus albicilla - Småland 17 april.


Röd glada Milvus milvus - Småland 17 april.


Havsörn Haliaeetus albicilla - Småland 17 april.


Ägretthäger Ardea alba - Småland 9 april.


Fiskgjuse Pandion haliaetus - Småland 8 april.


Havsörn Haliaeetus albicilla - Småland 6 april.
Med ett vingspann på över 200 cm kunde man tro att havsörnen är lätt att upptäcka. Så är det inte alltid, då den ofta flyger högt. Den här örnen tog jag först som en häger, som närmade sej över en vasskantad havsvik, där det sedan länge finns häckande havsörnar.


Brun kärrhök Circus aeruginosus - Kalmar 4 april.


Ringand Aythya collaris - Kalmar 3 april.


Storskarv Phalacrocorax carbo - Kalmar 27 mars.


Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus - Kalmar 15 mars.


Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus - Kalmar 15 mars.
 Artnamnet brachyrhynchus betyder "kortnäbbad" och spetsbergsgåsen har sin hemvist på Svalbard, Grönland, och i mindre antal på Island.
På sin flyttning från vinterkvarteren till häckningsplatserna i norr, påträffas den rastande i Sverige, ensam, eller i smärre grupper.


Sångsvan Cygnus cygnus - Björnö,Kalmar 9 mars.


Strömstare Cinclus cinclus - Kalmar 8 mars.
Många av dom strömstarar som ses i södra Sverige under vintern har sin naturliga hemvisst i norra Sverige, men i takt med att vattendragen fryser där, flyttar strömstaren söderut.


Ekorre Sciurus vulgaris - Öland 6 mars.


Ringand Aythya collaris - Kalmar 1 mars.
En liten nordamerikansk dykand har valt Ekö, strax söder om Kalmar till sitt övervintringsområde, för tredje året i rad.


Ormvråk Buteo buteo - Kalmar 14 februari.
Den här vackra ormvråken satt jämte vägen, och lät sej fotograferas, så länge jag satt kvar i bilen.


Alförrädare Polysticta stelleri - Öland 6 februari.


Havsörn Haliaeetus albicilla - Öland 6 februari.
Att fotografera en sittande havsörn är svårt, mycket svårare än att fotografera en som flyger. Havsörnen håller sej  nästan alltid på ett stort avstånd från platser där där människor finns.


Bergand Aythya marila - Öland 2 februari.Alförrädare
Polysticta stelleri - Öland 2 februari.
En 2k hane ligger sedan en vecka utanför Gräsgårds hamn på Ölands östra sida. Det är en sällsynt gäst från Sibirien som nu håller på att skifta till sin vackrare och ljusare vårdräkt. Hoppas den ligger kvar några veckor och låter sej fotograferas då.


Alförrädare Polysticta stelleri - Öland 2 februari.


Dovhjort Dama dama - Öland 2 februari.


Havsörn Haliaeetus albicilla - Persmåla fågelmatning, Kalmar 24 januari.


Öland 19 januari.


Salskrake Mergellus albellus - Kalmar 16 januari.