Öland 2023


Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus - Kalmar 15 mars


Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus - Kalmar 15 mars
 Artnamnet brachyrhynchus betyder "kortnäbbad" och spetsbergsgåsen har sin hemvist på Svalbard, Grönland, och i mindre antal på Island.
På sin flyttning från vinterkvarteren till häckningsplatserna i norr, påträffas den rastande i Sverige, ensam, eller i smärre grupper.


Större hackspett Dendrocopos major - Kalmar 9 mars


Sångsvan Cygnus cygnus - Björnö,Kalmar 9 mars.


Strömstare Cinclus cinclus - Kalmar 8 mars.
Många av dom strömstarar som ses i södra Sverige under vintern har sin naturliga hemvisst i norra Sverige, men i takt med att vattendragen fryser där, flyttar strömstaren söderut.


Ekorre Sciurus vulgaris - Öland 6 mars.


Ringand Aythya collaris - Kalmar 1 mars.
En liten nordamerikansk dykand har valt Ekö, strax söder om Kalmar till sitt övervintringsområde, för tredje året i rad.


Ormvråk Buteo buteo - Kalmar 14 februari.
Den här vackra ormvråken satt jämte vägen, och lät sej fotograferas, så länge jag satt kvar i bilen.


Alförrädare Polysticta stelleri - Öland 6 februari.


Havsörn Haliaeetus albicilla - Öland 6 februari.
Att fotografera en sittande havsörn är svårt, mycket svårare än att fotografera en som flyger. Havsörnen håller sej  nästan alltid på ett stort avstånd från platser där där människor finns.


Bergand Aythya marila - Öland 2 februari.Alförrädare
Polysticta stelleri - Öland 2 februari.
En 2k hane ligger sedan en vecka utanför Gräsgårds hamn på Ölands östra sida. Det är en sällsynt gäst från Sibirien som nu håller på att skifta till sin vackrare och ljusare vårdräkt. Hoppas den ligger kvar några veckor och låter sej fotograferas då.


Alförrädare Polysticta stelleri - Öland 2 februari.


Dovhjort Dama dama - Öland 2 februari.


Havsörn Haliaeetus albicilla - Persmåla fågelmatning, Kalmar 24 januari.


Öland 19 januari.


Salskrake Mergellus albellus - Kalmar 16 januari.