Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        

Adam och EvaAdam och Eva är kanske den bland allmänheten mest välkända orkidén. Den finns i två olika färgvarianter, purpurrött och ljusgult. Men vilken är Adam och vilken är Eva? På Öland är den röda varianten vanligast, medan den gula är vanligast på Gotland, där den ofta benämns Adam. Den 10-20 cm höga blomman har en kraftig stjälk med ganska tätt sittande mellanblad. Blomställningen är tät, oval med bred bas och avrundad topp.
Adam och Eva trivs bäst i kustnära, karga hällmarker (alvar), betade strandängar, mager ängsmark där den gynnas av bete.
 Den skiljs enklast från Sankt Pers nycklar genom att den har stödblad i blomaxet vilket Sankt Pers saknar.