Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        

ÄngsnycklarÄngsnycklar uppvisar en mängd varieteter och former. Några av dessa uppvisar så markanta avvikelser från huvudtypen att de betecknas som underarter eller egna arter. Hybridbildning inom arten, och med andra arter förekommer, och har ända sedan Linnés dagar vållat huvudbry. Äkta ängsnycklar har ljusgröna, lansettlika blad, som saknar fläckar och sitter riktade uppåt. Blomaxet är i regel ganska kort och blommorna oftast rödvioletta, men kan variera från mörkt rödviolett till ljusrosa. De yttre kalkbladen är finprickiga och uppåtriktade. De inre sitter hjälmlikt kupade över läppen som är svagt treflikad mot spetsen, och har ett mörkare, dekorativt ornamentmönster. Ängsnycklar förekommer på fuktiga eller våta marker i kalkområden och utgör inte sällan det dominerande inslaget i rikkärr.