Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        

BlodnycklarBlodnycklar anses numera vare en underart av ängsnycklar. Att skilja dom båda arterna åt är lätt eftersom blodnycklarnas blad är fläckiga på båda sidorna. Ängsnycklar kan i sällsynta fall också ha fläckiga blad, men då bara på ovansidan. Blodnycklar kräver kalkrika, våta marker, till exempel rikkärr, kalkmyrar eller strandängar. I Ölands Mittlandsskog finns det ganska många orkidékärr med blodnycklar, medan det utanför detta område är glest mellan växtplatserna. Arten finns i kalkrika områden från Syd- och Mellansverige ända upp till Torne lappmark och särskilt allmän i trakterna kring Storsjön i Jämtland. I Småland finns den inte alls och dom håller på att försvinna från Skåne.