Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        

VaxnycklarDe typiska vaxnyckelblommorna har en benvit till gulvit kalk med starkare gul färg i läppen och avviker markant från de andra formerna inom ängsnyckelkomplexet. I kalkrika, våta miljöer, framför allt i rikkärr, har den sin hemvist tillsammans med blod- och ängsnycklar. I skymningen står dom som benvita vaxljus, nästan lysande. Vaxnyckeln är en sällsynt orkidé, vilket kan vara svårt att tro när man befinner sig i ett rikkärr i Mittlandsskogen omgiven av kanske 100 vaxnycklar. Förutom Öland och Gotland finns bara spridda, fåtaliga förekomster, norrut till Uppland samt i Jämtland.