Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        

FlugblomsterFlugblomstret är den enda representanten i Norden för släktet Ophrys som har den unika egenskapen att imitera insekter. För fluglomstret är det en stekel som sköter om blommans pollinering. För den som inte tidigare sett flugblomstret är den inte så lätt att upptäcka, då växten lätt flyter ihop med vegetationen runt omkring. Flugblomstret växer på fuktiga, kalkrika marker: i kärr, ängsmarker, eller i kanterna av rikkärr, där den ställvis i gynnsam miljö uppträder i rikliga bestånd. På Gotland men framför allt Öland växer den ännu i större antal. I övrigt är den sällsynt inom landets kalkområden upp till Jämtland.