Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        

Vanlig nattviolNattviolen, eller nattyxne, är en ganska allmänt förekommande vit och graciös prydnad i den svenska orkidéfloran som omges med en hel del mystik och folktro. Sedan 1980-talet delar man in nattviol i två (under) arter. Den vanliga nattviolen kallas också ängsnattviol och är mindre vanlig på Öland än den andra underarten, skogsnattviol. Uppdelningen har sin grund i att man ser skogsnattviolen som mer storblommig, resligare och kraftigt byggd än den vanliga nattviolen. Den har också en längre sporre som ska vara mellan 25-40 millimeter för att klassas som skogsnattviol. Båda arterna har en angenäm doft som är mer intensiv fram mot kvällen då blommorna lockar till sig nattfjärilar med särskilt långa sugsnablar.