Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        

Jungfru Marie nycklarJungfru Marie nycklar uppträder i Norden i ett flertal olika typer. Två har urskilts som egna arter, skogsnycklar och Jungfru Marie nycklar.
Jungfru Marie nycklar är Sveriges vanligaste orkidé, men på Öland är skogsnycklarna ojämförligt den mest spridda. Att skilja dom båda typerna åt kan ge en hel del huvudbry, det finns många gränsfall där de påstådda, typiska artkaraktärerna inte är till någon större hjälp. Dessutom kan blomman bilda hybrider med till exempel brudsporre eller ängsnycklar. Hos Jungfru Marie nycklar är läppen bred, plan och grunt treflikad, medan skogsnycklar har en läpp med lång, spetsig mittflik.