Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        

SkogsnycklarSkogsnycklar påminner mycket om Jungfru Marie nycklar, men är mera grovvuxen. Stjälken är kraftig och kan bli 30-60 cm hög. Bladen är smala, spetsigt lansettlika, utom det nedersta, som är spatellikt med rundad spets, tätt mörkfläckade på ovansidan, ofläckade på undersidan. Blomställningen har närmast konisk form med bred bas där blommorna bildar ett kort men tät- och rikblommigt ax. Blommorna har utpräglat tredelad läpp med förlängd mittflik. Skogsnycklar förekommer så gott som uteslutande i kalktrakter och trivs bäst på fuktig, gärna mullrik jord. Den växer gärna i kanten av kärrområden och har sina rikaste förekomster på Öland, Gotland, samt i Skåne och Upplands kustområden.