Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        

BrudsporreÄnnu kan man uppleva massförekomst av denna sirligt, eleganta orkidé, på Ölands betade sjömarker och fuktiga ängar i Mittlandet. Blomningstiden i gamla floror brukar anges till omkring midsommartid, men bilderna här är tagna elfte juni på norra Öland. Det gamla, folkliga namnet brudgran, syftar på det upptill avsmalnande axet med många små blommor, vars färg kan skifta från rosa till ljusviolett. Blommorna avger en stark nejlikdoft och besöks av pollinerande dag- och nattfjärilar med långa sugsnablar. Brudsporren har gått starkt tillbaka i områden där slåtter och djurbete upphört, men finns på kalkhaltig mark ända upp i fjällområdet där den blir påfallande lågvuxen.