Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        

GulyxneI Sverige är gulyxnen som också kallas myggnycklar sällsynt och nästan helt bunden till kusttrakter. Gulyxnen påträffas inte sällan på gungflyn i rikkärr och källmyrar. Växten är liten, endast 10-15 cm hög, med en smal ljusgrön stjälk som är trekantig. Blommorna är ljusgröna och ger med sina utstående kalkblad ett spretigt, mygglikt intryck. Myggnycklarna är en nyckfull orkidé som kan försvinna från en plats och komma tillbaka några år senare. Arten tillhör de starkt hotade, och de kärrmarker som hyser denna exklusiva orkidé brukar betraktas som synnerligen skyddsvärda.