Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        

HonungsblomsterHonungsblomstret, en av våra minsta, ofta bara fem centimeter höga orkidéer är sannerligen inte lätt att upptäcka där den växer bland gräs och andra örter. Men har man väl sett en... Som namnet anger har blomman en stark honungsliknande doft, som vid vissa väderleksförhållanden kan uppfattas på långt håll. Honungsblomstret växer på kalkrika, fuktiga marker med kort gräs. Arten påträffas i betesmarker, slåtterängar eller strandzoner, och bildar gärna små nätta grupper på kortbetade tuvor. Det är bara på Öland och Gotland som man ännu kan hitta större bestånd av honungsblomster, men den finns på spridda lokaler upp till södra Norrland.