Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        

PraktsporreI södra Sverige växer en mer senblommande varietet av brudsporre. Den är mera högvuxen, 50-60 centimeter på Öland, är grövre och har ett längre, tätare kolvlikt ax. De talrika blommorna är vackert rosa till ljusvioletta med de tre översta kalkbladen formerade till en huva. Praktsporren kan knappast förväxlas med någon annan orkidé, möjligen bortsett från den tidigare blommande brudsporren. Under en kort tid kan man se de båda underarterna samtidigt på samma växtplats, med överblommade brudsporrar i närheten av praktsporrar som håller på att slå ut. Praktsporren finns på Öland och Gotland i Skåne och Västergötland.