Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        

SkogsknipprotSkogsknipproten är en av våra resligaste orkidéer och den kraftiga stjälken är rent grön, hårig upptill, 40-80 cm hög. Blomställningen är praktfull och kan bli flera decimeter hög och mycket rikblommande. Det är inte ovanligt med 50-60 blommor på en enda stängel. De öppna blommorna är cirka
2 cm breda. Kalkbladen har grönaktig utsida, men insidan varierar från violetta eller purpurbruna nyanser till blekgrönt. Skogsknipproten besöks av olika insekter , av vilka getingar anses vara de effektivaste pollinatörerna. Skogsknipproten växer på kalkrika marker, helst lite snårig terräng i både löv- och barrskog. Den påträffas även vid vägkanter, banvallar, hällmarker eller i kalkbrott. Ganska sällsynt men spridd i våra kalktrakter norrut till Jämtland.