Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        

KnärotKnäroten växer i en för orkidéer ganska märklig miljö, äldre mossig barrskog, på Öland tallskog. Stjälken blir 15-30 cm hög och är tätt hårbeklädd. Vid stjälkens bas sitter en dekorativ rosett av rent gröna, äggrunda blad. De små, halvöppna, eleganta blommorna är vita och tätt besatta av körtelhår på de yttre kalkbladen. Arten växer vanligen enstaka eller i glesa bestånd, gärna i gläntor, men här och var kan tätare bestånd förekomma. Den hör till våra vanligare och mest spridda orkidéer och kan påträffas i stora delar av vårt land.