Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        

GöknycklarNär vårens första gökar börjar ropa kan man söka efter göknycklar. På avstånd kan den se ut som små exemplar av Sankt Pers nycklar, men göknyckeln har en kort, gles blomställning, tvärt avhuggen i toppen. De översta kalkbladen har slutit sej samman och bildar en hjälm på samma sätt som johannesnycklar, och har med sin utdragna form liknats vid en narrkåpa. I kombination med blommornas variationsrikedom har det givit arten sitt tidigare namn, narrnycklar. Blommorna kan ha varierande färg, helt vita exemplar förekommer men purpurröda och lila toner är vanligast.
På nära håll ser man att de övre kalkbladen är fint grönstrimmiga, vilket särskilt framträder hos ljusa exemplar. Göknycklar växer på kalkrika, ofta kustnära marker, till exempel torrängar, betesmarker och strandängar. I Sverige finns den någorlunda allmänt endast på Öland och Gotland.