Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        

Kal knipprotDen kala knipproten med sin gröna färg är inte så lätt att hitta. Den vita läppen vecklar inte alltid ut sig därför att växten är kleistogam, dvs den befruktas innan blomman slår ut. Kal knipprot är en mindre art än skogsknipproten, lägre och mycket spensligare. Hela örten är grön, den saknar helt inslag av rosa och purpur som finns hos skogsknipproten. Stjälken är nästan helt kal, vilket skiljer den säkrast från andra Epipactis-arter. Antalet blommor i blomställningen är ofta inte mer än 6-10 st blommor. Den växer uteslutande på kalkmark, gärna torra soliga platser, och kan finnas i tätvuxen lövskog, t ex bokskog, men även i bland- eller barrskog. Kal knipprot är sällsynt och förekommer endast i några få sydsvenska landskap.