Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        

SkruvaxSkruvaxet har sin sin enda växtplats i Sverige, och troligen i hela Skandinavien på norra Öland, i Böda socken,
där den växer på torr kalkrik mark . Den växte tidigare på Bornholm där den nu är utgången. På Öland blir skruvaxet inte mer än fem centimeter hög och växer på en begränsad yta, varför den är mycket svår att hitta. Skruvaxet förekommer inte spontant i Sverige, den inplanterades 1969 och har naturaliserats i liten skala på en av de platser där den sattes ut. Blommar sista veckan i augusti och in i september.