Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        

KrutbrännareKrutbrännaren blir trots sitt särpräglade utseende ofta förbisedd när man vandrar i orkidémarker. Ute på det torra alvaret blir den ofta inte mer än
sex-sju centimeter hög, men har väl sett en ser man nästan alltid fler, i 10-tal eller 100-tal. Blommorna i toppen av det först koniska sedan cylindriska axet är outslagna svartröda till färgen, och ser liksom svedda eller brända ut, vilket givit orkidén sitt namn. Läppen är kluven i tre huvudflikar och mittfliken är delad i två. Den är ljust skär eller vit med små röda prickar. På Öland och Gotland finns krutbrännaren ännu tämligen allmänt i lämplig terräng. I Skåne finns krutbrännaren bara kvar på ett fåtal av sina gamla lokaler, medan den sedan länge är försvunnen i Småland.