Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        

GuckuskoGuckuskon som också kallas venussko eller toffelblomma är exotiskt praktfull, och blommorna är de i särklass största bland Nordens orkidéer. Blommorna har en svag nejlikdoft men saknar nektar. Pollinationen är sinnrik och utförs av bin som lockas av den djupt skålformade läppen, och går i en fälla. Guckuskon är en sällsynt orkidé, men finns här och var i större täta bestånd. Den trivs bäst i lite fuktigare miljö på kalkhaltig mark, i lövängar och lundar, men även i öppna kärrmarker och skogar. På Öland finns bara några få växtplatser kvar, medan den är vanligare i mellersta Sverige med tyngdpunkt i Jämtland.