Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        

TvåbladTrots att tvåbladet kan bli högvuxen, upp till 60 cm, har den en diskret framtoning och blir ofta förbisedd på växtplatsen. Dess gröngula färg smälter samman med vår- och sommargrönskan. På nedre delen av den vanligtvis ljust gulgröna stjälken sitter två iögonfallande, motstående, äggrunda blad. Tvåbladet gynnas av kalk och föredrar lite fuktiga marker. Den växer i de mest skiftande miljöer såsom fuktängar, lundar, lövängar, diken, vägkanter eller banvallar. Tvåbladet är en av våra vanligaste orkidéer och förekommer rikligast på Öland, Gotland och utefter östkusten.