Ungern 21 - 28 maj 2017

Trots att Ungern alltid var bland de rikaste och mest framstående länderna i det gamla östblocket, är landet fortfarande på många områden underutvecklat. Jordbruket har inte nått den intensitet att det negativt har påverkat naturen och faunan. Fåglar som tidigare var vanliga över hela Europa finns fortfarande rikligt i Ungern. T ex: turturduva, kornsparv, törnskator, vit stork, aftonfalk och härfågel. Andra relativt vanliga fåglar som attraherar fågelskådare från Europa är biätare och sommargylling.

Jag besökte i huvudsak två områden i Ungern: Bukk eller Bukkbergen som är en del av Karpaterna i nordöstra delen av landet, en och en halv timmes bilkörning från Budapest, samt Pusztan med Hortobagy fiskdammar.

Bukkbergen är väl snarare rundade kullar än berg, även om några toppar vid gränsen mot Slovakien närmar sig 1000 meter. Området ståtar med alla Europas hackspettar, utom tretåig. Bland andra intressanta arter kan nämnas: halsbandsflugsnappare, höksångare, kejsarörn, tatarfalk, turturduva, göktyta, slaguggla, för att nämna några.

Pusztan (Pustan), som är en stor gräsbevuxen stepp är fortfarande hem för den största populationen av aftonfalk och östlig kejsarörn i Europa och en god population av stortrapp. Det mest kända området är Hortobagy, ett Mecka för fåglar och fågelskådare. Inom området finns otaliga fiskdammar, kanaler och vassområden. Här kan man se alla tre träsktärnorna, kaveldunssångare, skedstork, vitögd dykand, svart stork och flera arter av häger. Området är stort och värt flera besök.


Aftonfalk Falco vespertinus - Ungern maj 2017.


Skäggtärna
Chlidonias hybrida - Ungern maj 2017.


Vacker dal i Bukkbergen. Här såg vi bland annat göktyta och mindre skrikörn.


Mellanspett
Dendrocoptes medius - Ungern maj 2017.


Stenknäck
Coccothraustes coccothraustes - Ungern maj 2017.


Natthäger
Nycticorax nycticorax - Ungern maj 2017.


Tornfalk
Falco tinnunculus - Ungern maj 2017.


Biätare
Merops apiaster - Ungern maj 2017.


Dags för ringmärkning av afton- och tornfalk på Pustan.


Aftonfalk Falco vespertinus - Ungern maj 2017.


Som mest har rangern på bild ringmärkt mer än 200 falkar på en dag.


Aftonfalk
Falco vespertinus - Ungern maj 2017.


Ägretthäger
Ardea alba - Ungern maj 2017.


Hortobagy, ett Mecka för fåglar och fågelskådare. Inom området finns otaliga fiskdammar, kanaler och vassområden.


Skedstork
Platalea leucorodia - Ungern maj 2017.


Svartpannad törnskata
Lanius minor - Ungern maj 2017.


Rallhäger Ardeola ralloides - Ungern maj 2017.


Ägretthäger
Ardea alba - Ungern maj 2017.


Balkanspett
Dendrocopos syriacus - Ungern maj 2017.