Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        


Storskrake Mergus merganser (c) Kalmarsund, 5 januari 2015.


Storskrake Mergus merganser (c) Kalmarsund, 28 mars 2014.