Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        


Gräsand Anas platyrhynchos - Kalmar 2011.


Gräsand Anas platyrhynchos (c) Kalmar, september 2015.


Gräsand Anas platyrhynchos - Kalmar 2011.