Ejdrar i en mängd som vi inte är vana vid i Sverige. Gardskagi.