På en sträcka av 25 meter går man från Europa till Amerika.