Sprickan som bevisar kontinentaldriften. Island växer med några cm per år.