Reykjanesviti fyr blev för några år sedan utnämnd till Islands vackraste fyr. Hela området är geologiskt och ornitologiskt intressant.