Stora kolonier av silvertärna häckar på Island, troligen världens tätaste bestånd. År 2012 misslyckades 90% av alla häckningar. Man tror att det beror på bristen av tobis, och bristen på tobis tros bero på högre vattentemperatur och ändrade strömmar. Silvertärnor har tragiskt nog setts försöka mata sina ungar med fjärilar.