Almannagjá (folkets klyfta) - här lästes lagen upp.