Strokkur ("smörkärnan") får utbrott var tionde minut.