Älven Sog sväller ibland ut till bredare laguner, troligen på grund av kraftverksdammar. I en av lagunerna låg sex islandsknipor, en vacker fågel som i Europa bara finns på Island.