Blå Jungfrun, 21 augusti 2013.


21 augusti 2013, en fin sensommardag besöker jag ännu en gång Blå Jungfrun i norra Kalmarsund.
Det är mitt åttonde besök på den sägenomspunna ön. Det första besöket måste ha skett innan jag uppnått skolålder, någon gång på 1950-talet, om någon minns det decenniet, och det senaste 2008. Bild från Horns udde på ölandssidan.
                                                                                                                                                                                                

När det blåser vind från SV till V är Lervik den bästa naturhamnen. Öns berömda röda granit syns här i förmiddagsljus.
                                                                                                                                                                                                                                                    

Lervik. Stigningen upp mot Blå Jungfruns topp är 86,5 meter. För att gå runt ön (3000 meter) via Jungfrukammaren  bör man inte ha allt för dålig kondition. Det är jobbigt - men fantastiskt.


Stigningen upp mot toppen. Dvärgträd nästan som i fjällen.


21 augusti 2013 - på toppen - på väg mot Jungfrukammaren.


Top of the world - i alla fall top of Kalmarsund.


Block i närheten av "kyrkan", men det var inte här Heidenstam gifte sej, det var på dom släta hällarna vid Lervik.


Södra udden där vaktpersonalens båt ligger.


Södra udden.


Labyrinten, minst 250 år gammal.


Västra fyren. Den östra är sen länge ur bruk, ett fornminne.


                                                                                                   Hemfärd Lervik.                                                   Blå Jungfrun 2008