Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        

SalepsrotPyramidalis, det latinska artepitetet, beskriver träffande salepsrotens blomax, även om mer äggrunda former är lika vanliga. De vackert purpur- eller rosenröda blommorna avger en behaglig väldoft och besöks av fjärilar med mycket långa sugsnablar, som når in i sporren. Vid besöket fastnar ofta två polliner med gemensam klibbskiva på sugsnabeln. Dessa förs sen vidare till nästa blomma där dom fastnar på märket. Salepsroten är en högsommarväxt som vanligen blommar som bäst i mitten av juli. Den trivs på kalkrika, torra ängar i kustområden, ställvis talrikt i öppna enbuskmarker eller gles lövskog. Arten är sällsynt och finns i Sverige endast på Öland och Gotland.