Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        

SpindelblomsterSpindelblomstret heter Lesser
Twayblade på engelska. Det är en lågväxt, späd och oansenlig orkidé som kan vara svår att få syn på. Stjälken är tunn, brun eller grön, ofta bara en decimeter hög och har två små hjärtformade blad som sitter motsatta i nedre delen. Blomställningen är relativt gles och innehåller 10-20 blommor. Läppen på blommorna är djupt kluven och saknar närmaste släktingen, tvåblads, nektarkanal. Spindelblomster förekommer sällsynt i södra Sverige, medan den i de mellersta och norra delarna av landet är ganska vanlig. Den växer i fuktiga mossrika barrskogar, men även i björkskog och på myrmarker i fjällen.