Fågelskådning på Njulla med utsikt över Torneträsk.

                 

                                        


Bläsgås Anser albifrons (c) Öland, 9 oktober 2022.


Bläsgås Anser albifrons (c) Öland, 18 oktober 2021.


Bläsgås Anser albifrons (c) Kalmar, 28 december 2016.


Bläsgås
Anser albifrons (c) Kalmar, 28 december 2016.